KRESKA - Strona główna
Nowe zasady dotyczące plików COOKIES AKCEPTUJ 
Ta strona używa plików „cookies”. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej.

Projekty europejskie
 
Rozmiar: 703761

Wydawnictwo KRESKA planuje zrealizować projekt, którego celem jest wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów, które powstały w wyniku przeprowadzonych w przedsiębiorstwie prac B+R. W celu realizacji projektu, niezbędny jest zakup urządzeń produkcyjnych. Będą się one charakteryzowały odpowiednimi parametrami pracy, które pozwolą na realizację i osiągnięcie zakładanych celów produkcyjnych nowych wyrobów. W ramach projektu zostanie zakupiony również system do zarządzania produkcją, a także zostaną przeprowadzone prace dostosowawcze hali do instalacji nowo zakupionych urządzeń. Przeprowadzone zostaną także prace w zakresie zarządzania projektem.

  • Cele projektu: „Celem projektu jest wprowadzenie na rynek polski i europejski innowacyjnej technologii opracowanej w wyniku przeprowadzonych prac B+R i rozpoczęcie na jej podstawie produkcji innowacyjnych wyrobów, będą to bloki i zeszyty wykorzystujące nowy sposób okładkowania, wpływający korzystnie na ich cechy użytkowe.”
  • Planowane efekty: „Spodziewane efekty to wprowadzenie na rynek nowych produktów opracowanych w wyniku przeprowadzonych prac B+R i zwiększenie zatrudnienia”
  • Wartość projektu 2 292 530,00 PLN
  • Wkład Funduszy Europejskich 799 650.00 PLN.

 

Z przyjemnością informujemy, że firma Wydawnictwo Kreska realizuje projekt pn „Inwestycje w Wydawnictwie Kreska w celu wdrożenia innowacji w zakładzie produkcyjnym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP.

Celem projektu jest zakup i montaż automatycznej maszyny zbierającej(zbieraczki), która pozwoli na zasadniczą zmianę procesu produkcji. Zamiast pracowników, którzy ręcznie wykładają bloki z kartami, pojawi się maszyna, która wykona pracę automatycznie.

Planowane efekty projektu to zautomatyzowanie procesu produkcyjnego oraz utworzenie nowych stanowisk pracy

Wartość projektu: 1 474 470,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 500 000,00 PLN

 

Rozmiar: 15006
Rozmiar: 24082
Rozmiar: 82758
 
 
 
home firma oferta technologia wydawnictwa kontakt pobierz strefa dla partnera wejście do sklepu  engine - TGK
|
projekt www - WHITEart